Obsługa wynagrodzeń i ZUS

Biuro rachunkowe Poznań - Płace i ZUS ADAO
Zapewniamy kompleksową obsługę wynagrodzeń i rozliczeń z ZUS.
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS i PFRON
  • obsługa wypłat wynagrodzeń przez system bankowości elektronicznej
  • sporządzanie raportów i analiz wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
  • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników
Gwarantujemy pełną poufnośc informacji.
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!