NADZÓR KSIĘGOWY

Biuro rachunkowe Poznań - Księgi rachunkowe, pełna księgowość ADAO
Oferujemy usługi nadzoru oraz przejęcia odpowiedzialności Głównej Księgowej nad pracą działu finansowo-księgowego Klienta.
  • organizacja i nadzór nad pracą działu księgowości
  • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
  • sprawdzenie poprawności zapisów w księgach rachunkowych
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS, NBP oraz innych instytucji państwowych
  • przygotowanie sprawozdania finansowego
  • doradztwo finansowo-księgowe
  • analizy finansowe i raportowanie
  • przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowych oraz audytów
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!