KADRY

Biuro rachunkowe Poznań - Kadry ADAO
Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia spraw kadrowych.
  • prowadzenie bazy danych i teczek osobowych pracowników
  • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło itp.
  • prowadzenie spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi
  • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, badań okresowych i szkoleń bhp
  • wystawienie świadectw pracy
  • wystawianie zaświadczeń dla pracowników
  • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy
Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!